نخستین رویداد کارآفرینی گذر از پیک برق سال 98

نخستین رویداد کارآفرینی گذر از پیک برق سال 98

نخستین رویداد کارآفرینی گذر از پیک برق سال 98

در تابستان ۱۳۹۷ بعلل مختلفی همچون کاهش تولید ناشی از نیروگاه‌های آبی، افزایش بیش از انتظار مصرف مشترکین به علت تداوم دمای بالا، و عدم اعمال صحیح سیاست‌های مدیریت مصرف، صنعت برق موفق به تأمین برق مورد نیاز مشترکین نشد و در نتیجه با اعمال خاموشی مشترکین همراه شد. به منظور جلوگیری از اعمال خاموشی به مشترکین در پیک مصرف سال ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با همکاری شرکت توانیر اقدام به برگزاری یک رویداد کارآفرینی با عنوان "گذر از پیک مصرف برق سال ۹۸" نموده است که محور‌های آن شامل:

  • استفاده از تکنولوژی هوشمند به منظور مدیریت بار در ساعات اوج مصرف
  • استفاده از فناوری‌های نوین به منظور جذب مشارکت بخش‌های خانگی تجاری، اداری در کاهش پیک بار
  • استفاده از فناوری‌های نوین جهت تسهیل ارتباط دو نفره با مشترکین می‌باشد.


چاپ   ایمیل