Written by on

مقایسه قیمت برق ایران با کشورهای منطقه

قیمت برق ایران نه تنها در منطقه بلکه از ۲۰۰ کشور جهان ارزان‌تر است. طبق آمار اعلام شده در حال حاضر قیمت تولید هر کیلووات برق بیشتر از قیمت تمام شده آن برای مشترکین هست. این به دلیل سوبسیتی هست که دولت برای برق کشور پرداخت می‌کند تا قیمت مصرف برق را پایین نگه دارد اما این موضوع خطرات خود را نیز داراست.

قیمت پایین برق در سر تا سر جهان موجب افزایش مصرف بی رویه و عدم صرفه جویی در این انرژی مهم می‌شود از این رو کشورهای پیشرفته قیمت منابع انرژی را بالا نگه می‌دارند تا خود عاملی باز دارنده در مصرف زیاد شود. چندی پیش قانونی مبنی بر رایگان شدن برق مدارس و مساجد تصویب شد و طبق آمار اعلام شده مصارف در سطح مدارس و مساجد به دوبرابر رسید چرا که وقتی برقی روشن می‌ماند دیگر کسی انگیزه‌ای برای خاموش کردن آن نخواهد داشت.

حال باید دید که دولت چه راهکاری جهت کاهش مصرف پیش روی ما خواهد داشت.