معامله 13 گیگاوات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

معامله 13 گیگاوات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

معامله 13 گیگاوات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

در جریان معاملات طی روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۷ بورس انرژی ایران، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۲۲۸ هزار قرارداد معادل ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال بود.

به گزارش «انرژی امروز» از بورس انرژی، نماد بار پایه روزانه با قیمت ۲۵۳ ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.

در آغاز جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه، در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۷/۱۲/۲۲ و ۹۷/۱۲/۲۳ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۷/۱۱/۲۷ و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۹۷/۱۱/۲۷ در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز گردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه ۲۴/۱۰/۹۷) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۱۰.۰۰۰ کیلووات برق توسط نیروگاه دماوند برای دوره تحویل ماهانه اسفند عرضه خواهد شد.


چاپ   ایمیل