Written by on

مشکل نبودن ولتاژ در خروجی ژنراتور

در صورتیکه در خروجی ژنراتور ولتاژ وجود نداشته باشد علت چیست ؟

یکی از موارد ذیل ممکن است رخ داده باشد:

  • سرعت دیزل (موتور) خیلی پایین است.
  • ترمینال‌ها لوز کانکشن هستند.
  • سیم پیچ‌ها مدار باز هستند.
  • در رگولاتور خطا وجود دارد.
  • مدار بهره رگولاتور باز است.
  • شارژ باقی‌مانده وجود ندارد یا اینکه به هر نحوی تحریک وجود ندارد.