محاسبه ظرفیت ژنراتور اضطراری سه فاز

محاسبه ظرفیت ژنراتور اضطراری سه فاز

محاسبه ظرفیت ژنراتور اضطراری سه فاز

همیشه یکی از دقدقه‌های بازدید کنندگان و مراجعین وب سایت تصاکو محاسبه ظرفیت مورد نیاز و یا بررسی محاسبات انجام گرفته برای توان مورد نیاز دیزل ژنراتورها یا ژنراتورهای گاز سوز برای مصارف عمدتاً خانگی و یا صنعتی کوچک بوده است.

لذا بر آن شدیم تا با ارائه یک محاسبه‌گر خوب شما را در این امر یاری نمائیم.

روش کار با این محاسبه گر بسیار آسان بوده و نیاز به دانش فنی خاصی ندارد، کافی است مراحل ذیل را دنبال نمائید. برای این کار می‌توانید از برچسب نصب شده برروی تجهیزات و یا به طور تخمینی از جداول پیوست کمک بگیرید.

مراحل استفاده از جدول محاسبه:

  1. تمامی آمپرهای مصرفی تک فاز مصرف کنندگان را یادداشت و با هم جمع نمائید.
  2. تمامی آمپرهای مصرفی سه فاز را (در صورت وجود) با هم جمع نمائید.
  3.  تمامی توان‌های مصرف کنندگان تک فاز را با هم جمع نمائید.
  4. تمامی توان‌های مصرف کنندگان سه فاز را نیز با هم جمع نمائید.
  5. در صورت نداشتن هر یک از مصرف کننده‌ها در فیلد مورد نظر عدد صفر را قرار دهید.
  6. در پایان یک ضریب هم زمانی بز اساس نوع مصرف نیز از ۰ تا نهایتاً ۱۰۰ درصد انتخاب نمائید.

کار تمام است

اعداد را به ترتیب در فیلدهای ذیل وارد نموده و دستور محاسبه را با کلیک بر روی دکمه، صادر نمائید.

توان تک فاز (KW)

توان سه فاز (KW)

جریان تک فاز (A)

جریان سه فاز (A)

ضریب هم زمانی (%)

=

KVA

0


چاپ   ایمیل