Written by on

قرارداد جدید صادرات برق با عراق

رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران گفت: در مواقعی که همچون شرایط فعلی، اوج مصرف بار نداریم، به کشورهای همسایه متقاضی از جمله عراق، افغانستان و پاکستان، مطابق قرارداد برق صادر می‌کنیم. وی با اشاره به تبادل انرژی با سایر کشورها در مواقع لزوم افزود: از حیث فنی هیچ مشکلی در زمینه صادرات و تبادل انرژی نداریم و این مقوله در حداکثر ظرفیت خطوط در حال انجام است.

اردکانیان در رابطه با خطوط قرمز کشور در زمینه صادرات برق گفت: طبق آنچه در قراردادها نیز مندرج شده، در مواقع نیاز کشور، به هیچ وجه صادراتی نخواهیم داشت، همچنین برق رایگان نیز به هیچ کشوری صادر نمی‌کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حال وصول مطالبات‌مان بابت صادرات برق به کشورهای همسایه هستیم، اضافه کرد: برنامه‌ریزی لازم برای وصول مطالبات انجام شده از جمله با کشور عراق که یادداشت تفاهم بسیار خوبی با حسن نیت کامل دولت عراق و حمایت‌های نخست وزیر آن در سفر اخیر به امضاء رسیده است. وی اظهار کرد: در روزهای آتی میزبان وزیر برق عراق خواهیم بود و قرار است بین دو کشور قرارداد جدیدی با روشن بودن ترتیبات پرداخت به امضاء برسد.