فروشگاه زنجیره ای اتکا

Previous Next
نام پروژه: فروشگاه زنجیره‌ای اتکا
مکان پروژه: تهران - شهرک شهید فکوری
مدل دستگاه: AC 550
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۴

فروشگاه زنجیره‌ای اتکا

از این پس فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۵۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل