عوارض ده درصدی برق در سال آینده

عوارض ده درصدی برق در سال آینده

عوارض ده درصدی برق در سال آینده

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، بند د‍ تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸/ ۱۳۹۴ به میزان ده‌ درصد (۱۰ %) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. به موجب این مصوبه مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

طبق ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰ %) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود. عوارض برق مصرفی در سال ۹۷ هشت درصد تعیین شده بود.


چاپ   ایمیل