Written by on

عملکرد فیلتر روغن در موتور دیزل ژنراتور

فیلتر روغن دیزل ژنراتور

وظیفه اصلی روغن کاری موتور کاهش استهلاک و گرمای زیاد در هنگام فعالیت می‌باشد. لازم به ذکر است که روغن کاری فعالیتی مستمر بوده و بدون آن تقریباً عملکرد موتور غیر ممکن می‌‌باشد. به همین منظور پاکیزگی روغن موتور نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد و باعث طول عمر بیشتر موتور می‌گردد.

آلودگی‌هایی مانند خرده ریزهای آهنی، دوده و ... به تدریج می‌توانند مسیر حرکت روغن را مسدود نموده و به موتور آسیب جدی وارد سازند. این مسأله ضرورت بکارگیری فیلتر روغن اصلی را کاملاً مشخص می‌نماید.

فیلتر روغن در مسیر ورودی روغن به موتور قرار می‌گیرد و علاوه بر حفظ پاکیزگی روغن در شرایطی همچون: استارت اولیه در هوای سرد، فشارهای زیاد ناشی از کارکرد مداوم و حرارت بالای موتور در زمان کارکرد طولانی و سرعت‌های بالا موجب کارایی مناسب روغن می‌گردد.