عملکرد فیلتر روغن در موتور دیزل ژنراتور

عملکرد فیلتر روغن در موتور دیزل ژنراتور

عملکرد فیلتر روغن در موتور دیزل ژنراتور

فیلتر روغن دیزل ژنراتور

وظیفه اصلی روغن کاری موتور کاهش استهلاک و گرمای زیاد در هنگام فعالیت می‌باشد. لازم به ذکر است که روغن کاری فعالیتی مستمر بوده و بدون آن تقریباً عملکرد موتور غیر ممکن می‌‌باشد. به همین منظور پاکیزگی روغن موتور نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد و باعث طول عمر بیشتر موتور می‌گردد.

آلودگی‌هایی مانند خرده ریزهای آهنی، دوده و ... به تدریج می‌توانند مسیر حرکت روغن را مسدود نموده و به موتور آسیب جدی وارد سازند. این مسأله ضرورت بکارگیری فیلتر روغن اصلی را کاملاً مشخص می‌نماید.

فیلتر روغن در مسیر ورودی روغن به موتور قرار می‌گیرد و علاوه بر حفظ پاکیزگی روغن در شرایطی همچون: استارت اولیه در هوای سرد، فشارهای زیاد ناشی از کارکرد مداوم و حرارت بالای موتور در زمان کارکرد طولانی و سرعت‌های بالا موجب کارایی مناسب روغن می‌گردد.


چاپ   ایمیل