Written by on

ظرفیت تولید 30 گیگاوات از تونل‌های بادی

اردکانیان: هم اکنون در بخش روستایی نیز تقریباً روستای ده خانواری در کشور وجود ندارد که از نعمت برق برخوردار نباشد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر نیز در آستانه رسیدن به هزار مگاوات است، ادامه داد: در کشور ما حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از تونل‌های باد شناسایی شده وجود دارد که این رقم می‌تواند نیمی از پیک بار برق کشور را تأمین کند.