صداگیرهای آکوستیک

کنترل سر و صدای دیزل ژنراتور در اکثر نصب‌ها حائز اهمیت می‌باشد. اجزای بسیار زیادی برای کنترل میزان صدا دیزل ژنراتور وجود دارد. سطح صدای یک دیزل ژنراتور open set تقریباً در حدود 100dB (A) می‌باشد که در نوع خود بسیار بالاست و بایستی به وسیله تجهیزات مخصوص تضعیف (خفه) گردد.