Written by on

شناسایی 500 مگاوات ظرفیت مولدهای برق اضطراری در تهران

نخستین نشست هماهنگی پایداری شبکه در راستای آمادگی برای پیک تابستان ۹۸ با حضور مدیران عامل شرکت توزیع نیرو برق تهران بزرگ و شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار شد. در این نشست حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ موضوع تغییر ساعات اداری در سطح حاکمیتی را به منظور مدیریت موثر پیک تابستان مورد تأکید قرار داد و گفت: حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت شناسایی شده مولدهای برق اضطراری مشترکان در تهران وجود دارد. وی از چالش‌های بهره برداری مناسب از آنها را تأمین سوخت و امکان مدیریت مولد مشترکان خاص عنوان کرد و افزود: در این خصوص اقداماتی جهت رفع این مشکلات در جریان می‌باشد.

غلامرضا خوش‌خلق، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در این نشست موضوع بهره برداری مناسب از ظرفیت مولدهای تولید پراکنده و اضطراری مشترکان را به ویژه در زمان پیک و کمبود تولید را از دیگر موارد پیگیری آن شرکت اعلام کرد. گفتنی است از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست می‌توان به تشریح وضعیت شبکه توزیع و فوق توزیع و اقدامات مربوط به مدیریت مصرف مشترکان در تابستان سال جاری، اعلام اولویت‌های توسعه شبکه فوق توزیع در زمینه احداث پست‌های جدید، تقویت پست‌های موجود، بهینه‌سازی شبکه هوایی و زمینی تغذیه پست‌های فوق توزیع، توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت به منظور گذر پایدار از پیک بار تابستان ۹۸ و بحث و تبادل نظر دراین خصوص اشاره کرد.