شرکت پرداخت الکترونیک سداد

Previous Next
نام پروژه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد
مکان پروژه: تهران
مدل دستگاه: AVP 275
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

شرکت پرداخت الکترونیک سداد

از این پس شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز به وسیله دیزل ژنراتور ولوو ۲۷۵ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل