شرکت داروسازی دکتر عبیدی

Previous Next
نام پروژه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی
مکان پروژه: تهران - کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج - بلوار عبیدی
مدل دستگاه: AC 1410
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۵

شرکت داروسازی دکتر عبیدی


چاپ   ایمیل