Written by on

شرایط و مشخصات کلی اتاق دیزل ژنراتور

جهت نصب بهینه و کاربردی دیزل ژنراتور موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد.

  1. محل ساخت اتاق دیزل ژنراتور بایستی جایی انتخاب شود که از نظر ارتعاشات، نویز و صدا و دود قابل کنترل باشد.
  2. در محل نصب دیزل ژنراتور حتماً می‌بایست امکانات حمل و نقل و جابجایی پیش بینی شود تا در زمان نیاز به تعمیرات یا جابجایی احتمالی دچار مشکل نگردید.
  3. فضای کافی برای دسترسی به لوازم و تجهیزات مربوط به موتور و ژنراتور و انجام تعمیرات در اطراف محل نصب مدارهای برق باید پیش بینی گردد.
  4. به منظور از بین بردن سر و صدای دیزل ژنراتور بهتر است قبل از نازک کاری و اتمام کار، دیوارهای اتاق دیزل ژنراتور با عایق‌های صوتی یا ورقه‌های یونولیت به ضخامت ۱ سانتی‌متر پوشیده شود.
  5. بر طبق نقشه‌های کارخانه سازنده برای ژنراتور کمتر از ۱۵۰kva باید از فونداسیون تک لایه استفاده شود لذا برای قدرت‌های بالاتر ۱۵۰kva از فونداسیون دو لایه استفاده شود.
  6. بهتر است از شاسی‌های فولادی ناودانی شکل که با پیچ‌های فولادی به فواندسیون نصب می‌شود به منظور محکم کردن ژنراتور و موتور به فواندسیون استفاده گردد.
  7. فونداسیون سیستم برق اضطراری باید مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه گیرهای مناسب در محل استقرار باشند.