Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

شرایط نصب دیزل ژنراتور

اتصالات الکتریکی و کابل‌ها را با پیروی از کدهای الکتریکی و استانداردها مربوطه وصل کنید. این امر شامل الزامات مورد نیاز برای اتصال دستگاه به سیستم ارت نیز می‌شود.

در مورد دیزل ژنراتورهای ثابت، دارای مخزن مجزا و یا کنترل از راه دور، مطمئن شوید که این سیستم‌ها مطابق با کدها، استانداردها و یا سایر الزامات مربوطه نصب شده باشند.

دود خروجی و گرمای اگزوز موتور برای کارکنان خطرناک است. اگزوز موتور برای تمام دیزل ژنراتورهای نصب شده در فضای بسته باید از طریق لوله کشی بدون نشتی و مطابق با کدها، استانداردها یا سایر الزامات مربوطه به بیرون انتقال داده شود. مطمئن شوید که منبع اگزوز داغ و لوله کشی‌ها، عاری از مواد قابل احتراق بوده و برای ایمنی کارکنان با عایق حرارتی محافظت شده باشد همچنین مطمئن شوید گازهای خروجی از اگزوز موجب آسیب افراد نشود.

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور

  • هرگز دیزل ژنراتور را با اتصال قلاب به دستگیره موتور یا دستگیره بالابر آلترناتور (ژنراتور) بلند نکنید، بجای آن از نقاط مخصوص بالابر، تعبیه شده بر روی شاسی زیر دستگاه یا کانوپی استفاده کنید.! اطمینان یابید که جرثقیل یا تجهیزات جانبی آن در شرایط مناسب باشد و ظرفیت مناسب برای تحمل وزن را دارا باشد.
  • هنگامی که دیزل ژنراتور معلق شد تمام کارکنان را از آن دور کنید.
  • هنگام استفاده از دیزل ژنراتور سیار (پرتابل)، تمام کدها، استانداردها و سایر مقررات و قوانین ترافیکی را مرور کنید. اینها شامل مقرراتی می‌شوند که تجهیزات مورد نیاز و حداقل و حداکثر سرعت‌ها را مشخص می‌کنند.
  • اجازه ندهید کسی برروی دیزل ژنراتور سیار سوار شود. اجازه ندهید کارکنان بر میله یدک کش ایستاده یا سوار آن شوند یا بین دیزل ژنراتور و وسیله یدک کش ایستاده یا راه بروند.
  • در مکان‌هایی با طبقه بندی خطرناک و در صورتیکه پیشگیری‌های ایمنی انجام نشده‌اند هرگز دیزل ژنراتور را نصب یا بهره برداری نکنید.