سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری در موتورهای آب خنک بدین شکل است که یک پمپ موتور دار، مایع خنک کننده را از طریق مجرای آب به سر سیلندر و بلوک سیلندر منتقل می‌کند. موتورها دارای سیستم خنک کاری مخصوص به شرح ذیل می‌باشند:

  • Not After cooled
  • Jacket Water After cooling (JWAC)
  • Air o Air After cooling (ATA یا CAC)
  • one pump two loop (1P2L)
  • two pump two loop (2P2L)

برخی سیستم‌های خنک کاری به شرح ذیل می باشد:

  • رادیاتور نصب شده روی موتور
  • رادیاتور مجزا (remote radiator)
  • مبدل حرارتی (exchanger)

Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل