سوابق کاری

Written by on

نام پروژه: آزادراه تهران-شمال
مکان پروژه: تهران
مدل دستگاه: AC 2250
تعداد : هفت دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

Written by on

نام پروژه: کابل گیلراد شمال
مکان پروژه: گیلان
مدل دستگاه: AC 700
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۹

Written by on

نام پروژه: فولاد کاوه جنوب کیش
مکان پروژه: جزیره کیش
مدل دستگاه: AC 2250
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۶

Written by on

نام پروژه: بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
مکان پروژه: ارومیه
مدل دستگاه: AC 1100
تعداد : چهار دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

Written by on

نام پروژه: شرکت داروسازی سینا دارو
مکان پروژه: تهران
مدل دستگاه: AC 2250
تعداد : دو دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

Written by on

نام پروژه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد
مکان پروژه: تهران
مدل دستگاه: AVP 275
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

Written by on

نام پروژه: بیمارستان آیت الله خویی
مکان پروژه: خوی
مدل دستگاه: AP 825
تعداد : سه دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

Written by on

نام پروژه: فروشگاه زنجیره‌ای اتکا
مکان پروژه: تهران - شهرک شهید فکوری
مدل دستگاه: AC 550
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۴

Written by on

نام پروژه: شرکت ملی نفت چین (CNPC)
مکان پروژه: آزادگان شمال
مدل دستگاه: AC 550
تعداد : دو دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۲