Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

سر و صدا

دیزل ژنراتورهایی که مجهز به کانوپی صداگیر نشده‌اند می‌توانند باعث ایجاد درجه‌ای از سر و صدا بالغ بر 105dB(A) شوند. قرار گرفتن در معرض مقدار سر و صدای بیشتر از 85dB(A) به مدت طولانی برای شنوایی خطرناک است.

    هشدار!

  • موقع راه اندازی یا کار در اطراف دیزل ژنراتور در حال کار بایستی از محفاظ گوش استفاده شود.