Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

روغن موتور مناسب برای موتور میتسوبیشی

بسیاری استانداردهای روغن، بر اساس کاربرد موتورها و شرایط عملکرد آنها تعیین شده‌اند. در میان این استانداردها، درجات ویسکوزیته SAE و رده بندی کیفیت API اکثراً برای دسته بندی روغن موتورها استفاده می‌شوند (چندین دسته روغن موتور دیزل وجود دارد) برای موتورهای دیزل میتسوبیشی، روغن‌های درجه CD یا CF توصیه می‌شوند، زیرا برای سوپر شارژها و کارکرد در بار لود بالا مناسب‌اند.

برای انتخاب ویسکوزیته مناسب روغن بر اساس دمای محیط از چارت زیر استفاده کنید.

شکل ۷/۱ - درجات ویسکوزیته روغن SAE پیشنهادی در قبال دمای محیط