Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

روغن موتور مناسب برای موتور دوسان

روغن اولیه شارژ شده در کارخانه از سری API با رده بندی کیفی CH-4 جهت راه اندازی اولیه و آب بندی می‌باشد. به منظور عملکرد بهتر و افزایش طول عمر موتور، روغن موتور CH-4 مناسب می‌باشد. در صورت در دسترس نبودن روغن موتور اصلی، می‌توان از روغن موتور دارای برچسب CH-4 API و ویسکوزیته 15W-40W SAE ساخت برندهای معتبر استفاده کنید. (به نشان تشخیص روغن بر محفظه رجوع کنید.)