Written by on

رشد مصرف برق استان‌های خراسان

رضا ریاحی سرپرست شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهار داشت: برای تولید برق هزینه بسیار انجام می‌شود، لذا اگر مصرف برق به درستی انجام نشود، هر سال نیازمند سرمایه گذاری در زمینه تولید برق خواهیم بود. رشد مصرف برق در کشور بطور متوسط سالانه ۶ درصد است و به همت متخصصین، مهندسین و کارشناسان چراغ خانه مردم روشن است، این در حالی است که حتی در کشورهای پیشرفته مدیریت این میزان رشد مصرف دشوار است. وی گفت: شرایط تولید برق در ایران نسبت به سایر کشورها بهتر است، تنها نیاز به مدیریت مصرف وجود دارد که باید ارزش برق را دانست و نسبت به مصرف درست آن اقدام کرد.