Written by on

دیزل ژنراتورها کجا استفاده می‌شوند؟

دیزل ژنراتور‌ها معمولاً به عنوان مولد برق اضطراری در بیمارستان‌ها،هتل‌ها، ساختمان‌های بلند، ساختمان‌های تجاری و اداری، کارخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و کلیه مکان‌هایی که نیاز به وجود دائمی برق دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان دیزل ژنراتور‌ها را به عنوان تولید کننده اصلی برق در پروژه‌ها و مکان‌هایی که دسترسی به برق سراسری ندارند به کار گرفت و از آنها بصورت ۲۴ ساعته برق تولید کرد.