دیزل ژنراتورها کجا استفاده می شوند؟

دیزل ژنراتورها کجا استفاده می شوند؟

دیزل ژنراتورها کجا استفاده می‌شوند؟

دیزل ژنراتور‌ها معمولاً به عنوان مولد برق اضطراری در بیمارستان‌ها،هتل‌ها، ساختمان‌های بلند، ساختمان‌های تجاری و اداری، کارخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و کلیه مکان‌هایی که نیاز به وجود دائمی برق دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان دیزل ژنراتور‌ها را به عنوان تولید کننده اصلی برق در پروژه‌ها و مکان‌هایی که دسترسی به برق سراسری ندارند به کار گرفت و از آنها بصورت ۲۴ ساعته برق تولید کرد.


چاپ   ایمیل