دیتا سنتر

Previous Next
نام پروژه: دیتاسنتر
مکان پروژه: -
مدل دستگاه: AC 3000
تعداد : هفت دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۶

دیتا سنتر

این دیتا سنتر نیز از این پس توسط هفت دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۳۰۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل