داکت های کابل

داکت های کابل
نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

داکت های کابل

داکت های کابل سوراخ دار رایج‌ترین روش بکار گرفته شده در سیستم‌های کابل کشی می‌باشند. برای جلوگیری از زنگ زدگی داکت‌ها باید گالوانیزه یا روکش دار شوند. بست‌ها و گیره‌ها باید از استیل گالوانیزه یا برنج ساخته شوند. کابل‌ها باید به پهنا خوابانده شوند. برای اتصال کابل باید فضای خالی کافی وجود داشته باشد. فاصله بین ساپورت‌های داکت‌ها باید ۱۲۰۰ میلیمتر باشد. اندازه ساپورت‌ها می‌بایست به نحوی انتخاب شود تا بتواند ۲۰% بیشتر از وزن کابل‌های استفاده شده را تحمل کند.

ظرفیت جریان عبوری از کابل‌های قدرت - داکت های کابل

شکل ۱۰/۱ - ظرفیت جریان عبوری از کابل‌های قدرت


چاپ   ایمیل