Written by on

خبر فوری: اعمال افزایش 23 درصدی تعرفه ی پر مصرفان از امروز

تعرفه‌های جدید برق پس از اصلاحات صورت گرفته از امروز اعمال و تعرفه برق مشترکان پر مصرف ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. راهکارهای ساده‌ای برای کاهش مصرف برق وجود دارد؛ اولین راهکار این است که مشترکان می‌توانند در ساعات پیک از دور آهسته کولرهای آبی استفاده کنند و درجه کولرهای گازی را در ساعات پیک در عدد ۲۴ تا ۲۶ درجه قرار دهند.

همچنین یکی دیگر از راه‌ها استفاده از برق اضطراری در ساعات اوج مصرف می‌باشد چرا که در صورت اعمال تعرفه ی ۲۳ درصدی گازوییل از برق ارزان‌تر تمام خواهد شد. مشترکان برق همزمان از وسایل پر مصرف برقی در ساعات پیک استفاده نکنند و همچنین زمانی که محیط داخل منزل و یا محیط کار خنک شد، کولر خود را خاموش کنند.