جبران 8000 مگاوات کمبود در شبکه

جبران 8000 مگاوات کمبود در شبکه

جبران 8000 مگاوات کمبود در شبکه

پیش بینی‌ها حاکی از آن است که سال آینده با کمبود ۸۰۰۰ مگاوات برق مواجه خواهیم بود که ۵۰۰۰ مگاوات آن باید با استفاده از نیروگاه‌ها جبران شود. رجبی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر: برای پیک سال آینده یکی از این راهکار‌های جبران کمبود تولید استفاده از ظرفیت‌های تولید برق در وزارت نفت، پتروشیمی‌ها و سایر موارد است. وی افزود: یک مدل جذاب برای خرید برق آنها طراحی شده تا بتوانیم برق تولیدی آنها را در ساعات پیک به مدت ۴ ماه خریداری کنیم، بنابر این نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست. وی همچنین گفت: طبق بررسی‌ها، بیش از ۱۵۰۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های کوچک مثل دیزل ژنراتورها و خود تأمین‌ها تا قبل از پیک سال آینده وارد مدار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیردر پایان استفاده از کسب و کار‌های جدید و استارت آپ‌ها را از اقدامات دیگر عنوان کرد که جوان‌های تحصیل کرده می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند و در جهت فرهنگ سازی و کاهش مصرف راهکار ارائه دهند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: استفاده از ظرفیت روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.


چاپ   ایمیل