توصیه های انتخاب سوخت مناسب

توصیه های انتخاب سوخت مناسب
نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

توصیه‌های انتخاب سوخت مناسب

مشخصات سوخت متداول و مناسب به شرح ذیل می یاشد:

خواص فیزیکی سوخت مشخصات پیشنهادی
ویسکوزیته - ویسکوزیته - چسبندگی ۳.۱ تا ۸.۵ میلیمتر در ثانیه در ۴۰ درجه سانتگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت)
عدد ستان (Cetane number) ۴۰ - حداقل برای بالای صفر درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت)
عدد ستان (Cetane number) ۴۵ - حداقل برای زیر صفر درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت)
میزان سولفور نباید از ۵.۰ درصد جرمی فراتر برود
آب و رسوب نباید از ۰۵.۰ درصد حجمی فراتر برود
چگالی ۳۰ تا ۴۲ درجه گرانروی API در ۶۰ درجه فارنهایت 
چگالی 816.0 - 876.0 g/cc  در ۱۵ درجه سانتیگراد
نقطه کدر شدگی سوخت ۶ درجه سانتیگراد (۱۰ درجه فارنهایت) زیر کم‌ترین دمای محیطی کارکرد سوخت
خاکستر نباید از ۰۲.۰ درصد جرمی فراتر برود. (۰۵.۰ درصد جرمی با مخلوط روغن روان‌کاری)
عدد اسیدی نباید از 0.1MgKOH/100ML فراتر برود.
لغزندگی ۳۱۰۰ گرم یا بیشتر

ویسکوزیته:

ویسکوزیته بر اندازه قطرات کوچک اتمیزه شده طی اینجکشن تأثیر می‌گذارد. ویسکوزیته نا مناسب منجر به انفجار زودرس، کاهش قدرت و دود بیش از حد خواهد شد.

آب و رسوب:

بطور کلی به میزان آب و رسوبات جامد موجود در سوخت اطلاق می‌گردد.

چگالی:

چگالی نشان دهنده محتوای انرژی سوخت است. چگالی بالاتر، نشان دهنده انرژی گرمایی بیشتر و صرفه اقتصادی سوخت می‌باشد.

لغزندگی:

لغزندگی توانایی یک مایع در تأمین روانکاری هیدرودینامیک برای جلوگیری از سایش بین بخش‌های متحرک را نشان می‌دهد.

توجه:

سوخت‌هایی که شامل الزامات ASTM No.2.0 می‌شوند برای دیزل ژنراتورها سوخت مناسب محسوب می‌شوند.


چاپ   ایمیل