تفسیر اطلاعات روی پلاک موتور

تفسیر اطلاعات روی پلاک موتور

تفسیر اطلاعات روی پلاک موتور

هر موتور که خریداری می‌کنید دارای یک پلاک فلزی می‌باشد که مشخصات موتور روی آن پلاک حک شده است. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا اطلاعات مندرج بر روی پلاک موتور را تفسیر کنیم.

بدین منظور در تصویر زیر یک پلاک نمونه را مشاهده می‌نمایید.

تفسیر اطلاعات روی پلاک موتور

به تشریح پلاک موتور شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. نام کارخانه: در این مکان برند موتور که در چه کارخانه‌ای تولید شده است حک می‌شود.
 2. مدل: در این قسمت می‌توانید یه نوع موتور پی ببرید.
 3. قدرت بر حسب اسب بخار که توان نامی موتور می‌باشد.
 4. شماره بدنه: که در واقع طبق استاندارد می‌توانید ابعاد دقیق موتور را بدانید.
 5. ولتاژ کاری: ممکنن است بصورت ستاره مثلث یا هر دو بیان شود.
 6. تعداد فاز: نشان می‌دهد که موتور تک فاز است یا سه فاز.
 7. مقدار جریان: جریان نامی موتور را در این مکان حک می‌کنند.
 8. ضریب خدمات / ضریب کارکرد
 9. کلاس عایقی: که استانداردهای جهانی دارد و شما می‌توانید نام مندج در این مکان را در استانداردها مطالعه فرمایید.
 10. دمای مجاور: این پارامتر نشان می‌دهد موتور برای کار در چه دمایی طراحی شده است.
 11. تعداد دور در دقیقه
 12. مدت زمان کار موتور در بار نامی
 13. حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
 14. حداکثر بازده
 15. میزان بازده اسمی
 16. استاندارد کارخانجات تولید کننده وسایل الکتریکی
 17. ضریب توان
 18. فرکانس کاری موتور


چاپ   ایمیل