Written by on

تعیین مکان مناسب جهت نصب دیزل ژنراتور

مناسب‌ترین محل برای نصب دیزل ژنراتور باید بر اساس موقعیت کاری آن تعیین شود. یعنی می‌بایست نوع بار، واحد بار و فاصله محل نصب تا دیزل ژنراتور کاملاً محاسبه و بررسی شود. همچنین نصب در فضای باز یا در محیط بسته مانند ژنراتورخانه، کارخانه، بیمارستان، آپارتمان بیمارستان، واحدهای مسکونی و غیره از لحاظ نحوه نصب دیزل ژنراتور متفاوت بوده و باید مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین وجود فاصله بین دیزل ژنراتور با مصرف کننده که باعث افزایش افت ولتاژ و افت توان می‌شود، بسیار مهم و تأثیر گذار است و این عوامل به راحتی باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید انرژی و تغییر در مشخصات فنی ژنراتور و موتور خواهد شد و در پاره‌ای از موارد می‌تواند باعث بزرگ شدن چند سایز ژنراتور گردد.