تعیین مکان مناسب جهت نصب دیزل ژنراتور

تعیین مکان مناسب جهت نصب دیزل ژنراتور

تعیین مکان مناسب جهت نصب دیزل ژنراتور

مناسب‌ترین محل برای نصب دیزل ژنراتور باید بر اساس موقعیت کاری آن تعیین شود. یعنی می‌بایست نوع بار، واحد بار و فاصله محل نصب تا دیزل ژنراتور کاملاً محاسبه و بررسی شود. همچنین نصب در فضای باز یا در محیط بسته مانند ژنراتورخانه، کارخانه، بیمارستان، آپارتمان بیمارستان، واحدهای مسکونی و غیره از لحاظ نحوه نصب دیزل ژنراتور متفاوت بوده و باید مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین وجود فاصله بین دیزل ژنراتور با مصرف کننده که باعث افزایش افت ولتاژ و افت توان می‌شود، بسیار مهم و تأثیر گذار است و این عوامل به راحتی باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید انرژی و تغییر در مشخصات فنی ژنراتور و موتور خواهد شد و در پاره‌ای از موارد می‌تواند باعث بزرگ شدن چند سایز ژنراتور گردد.


چاپ   ایمیل