Written by on

تأمین دیزل ژنراتورهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان توسط کمپانی آکسا

کمپانی آکسا پس از سال‌ها تلاش و سابقه با بهترین خدمات و بر اساس مشتری مداری موظف شد تا تمامی دیزل ژنراتورهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان (فرودگاه شماره ۳ استانبول) را تأمین کند. بر طبق این قرارداد ۴۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰۰ کاوآ جمعاً توان ۱۰۵ مگاوات توسط کمپانی معظم آکسا. تأمین شد و همچنان این کمپانی مدافع بهترین فروشنده دیزل ژنراتور در منطقه است.