تامین دیزل ژنراتور های بزرگترین فرودگاه جهان توسط کمپانی آکسا

تامین دیزل ژنراتور های بزرگترین فرودگاه جهان توسط کمپانی آکسا

تأمین دیزل ژنراتورهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان توسط کمپانی آکسا

کمپانی آکسا پس از سال‌ها تلاش و سابقه با بهترین خدمات و بر اساس مشتری مداری موظف شد تا تمامی دیزل ژنراتورهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان (فرودگاه شماره ۳ استانبول) را تأمین کند. بر طبق این قرارداد ۴۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰۰ کاوآ جمعاً توان ۱۰۵ مگاوات توسط کمپانی معظم آکسا. تأمین شد و همچنان این کمپانی مدافع بهترین فروشنده دیزل ژنراتور در منطقه است.


چاپ   ایمیل