بوشهر پرمصرف

بوشهر پرمصرف

بوشهر پرمصرف

به گزارش تسنیم روز چهارشنبه بوشهر در لیست قرمز مصرف برق قرار گرفت. این استان اکنون بیش از هر زمان دیگری به صرفه جویی نیاز دارد تا بتواند پایدار مانده و خاموشی نداشته باشد.

بر طبق گزارشات بیشترین میزان مصرف از سیستم سرمایشی بوده و تأکید شده تا در این شرایط سخت دمای اسپیلت‌ها و کولرهای گازی روی ۲۳ تا ۲۶ درجه تنظیم باشد.

به هر حال به علت خشکی هوا و پایدار نبودن شبکه یکی از راه حل‌ها برق اضطراری و دیزل ژنراتور می‌باشد چرا که با گرم‌تر شدن هوا چیزی که مشهود است قطعی برق مخصوصاً در استان‌های گرم‌تر خواهد بود.


چاپ   ایمیل