بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان در ابوظبی افتتاح شد.

به گزارش تصاکو بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با ۳.۲ میلیون سلول خورشیدی هم اینک در ابوظبی در حال بهره برداری می‌باشد. جالب است بدانید در کشور ایران با مساحت زیادی که به بیابان‌ها تعلق دارد اگر سطح آن را با سولار سل بپوشانیم می‌توانیم انرژی کل جهان را تأمین نماییم.


چاپ   ایمیل