برنامه روزانه قطعی برق تهران 1 مرداد

برنامه روزانه قطعی برق تهران 1 مرداد

برنامه روزانه قطعی برق تهران ۱ مرداد

بنا بر اعلام شرکت توزیع برق تهران بزرگ به دلیل هوای گرم بی سابقه و استمرار آن و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی از مشترکین ناگذیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه‌های. توزیع برق شهر تهران شد در همین راستا توسط شرکت برق تهران بزرگ جدولی ارایه شده که به شرح زیر می‌باشد:

"برای دانلود برنامه قطع احتمالی امروز شهر تهران اینجا کلیک کنید"

فایل pdf

مرجع خبر : مشرق نیوز

توجه: این برنامه مربوط به ساعات قطع احتمالی برق است که به این معناست که در آن ساعات در صورت کمبود ذخایر برقی، برق آن مناطق قطع خواهد شد، پس بسیار محتمل است که در آن روز شما قطعی برق مشاهده نکنید.


چاپ   ایمیل