Written by on

برق رسانی به تمامی خانواده‌های شهری و روستایی سمنان

سید محمد موسوی‌زاده مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان، ضریب نفوذ برق در این استان را ۱۰۰ درصد ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر تمامی خانوارهای شهری و روستایی سمنان از نعمت برق برخوردار هستند. وی ادامه داد: احداث ۱۱ هزار و ۴۲ کیلومتر شبکه هوایی و زمینی، نصب هفت هزار و ۶۶۴ دستگاه پست‌های توزیع برق با ظرفیت یک هزار و ۳۱۱ مگاولت آمپر، برق رسانی به ۴۱۴ روستا، دایر کردن دو هزار و ۴۴۹ اشتراک برق چاه‌های آب کشاورزی و نصب ۱۱۳ هزار و ۲۱۲ دستگاه سرچراغ روشنایی معابر دستاورد بزرگی در عرصه صنعت توزیع برق استان سمنان به شمار می‌روند.

وی با اشاره به این که از شاخص‌های کمّی برق در استان گذر کرده‌ایم، افزود: یکی از شاخص‌های بسیار مهم کیفی که منجر به کاهش هزینه‌ها و ارتقاءی کیفیت خدمت رسانی می‌شود، موضوع تلفات انرژی الکتریکی است که با روند کاهشی که شاهد آن هستیم به مرز هفت درصد رسیده و یک عدد قابل قبول و در سطح کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود.