برق اضطراری چیست

برق اضطراری به برقی گفته می‌شود که جدا از برق شهر در مواقع قطع برق و موارد اضطراری وارد مدار می شود و برق سیستم را برای مدت زمانی تامین میکند تا برق به شبکه بازگردد.

این برق اضطراری در مصارف کوچک میتواند به کمک موتور برق تامین شود اما در مصارف بزرگ تر شما نیاز به دیزل ژنراتور و یا ژنراتور گازسوز خواهید داشت.

ژنراتور برق اضطراری سه فاز و تک فاز در بازار موجود می باشد که بسته به استفاده ی کاربر ممکن است هرکدام مورد استفاده قرار گیرند.

ژنراتور اضطراری به کمک یک موتور دیزلی یا گازسوز که وظیفه ی آن چرخاندن گاورنر می باشد انرژی شیمیایی سوخت را به الکتریسیته تبدیل می کند.

شرکت تصاکو با تامین و خدمات پس از فروش ژنراتور برق اضطراری دیزلی و گاز سوز سال هاست در این صنعت پیشتاز است.


چاپ