Written by on

انواع عملکرد دیزل ژنراتورها هنگام بروز خطا

عملکرد دیزل ژنراتورها به ازای خطاهای مختلف به چند دسته ذیل تقسیم بندی می‌شوند:

  • Warning (WRN)
    در اثر این نوع خطا کنترلر صرفاً آلارم اعلام می‌کند و اجازه می‌دهد دیزل ژنراتور به کار خود ادامه دهد.
  • Shut Down (SD)
    کنترلر پس از دریافت این نوع خطا، بلافاصله فرمان خاموش شدن دیزل ژنراتور را صادر می‌کند بدین معنی که ژنراتور در هر وضعیتی که باشد کلید GCB باز شده و دیزل ژنراتور خاموش می‌شود.
  • Breaker Open and Cooldown (BOC)
    در این نوع خطا نیازی به خاموش شدن سریع دستگاه نیست. این خطا معمولاً از سمت بار و خارج از ژنراتور بوجود می‌آید (مانند اضافه بار). در این حالت، کنترلر در مرحله اول کلید ژنراتور را باز می‌کند و بعد از سپری شدن مراحل استاندارد و خنک شدن، دیزل ژنراتور را خاموش می‌کند.