Written by on

افتتاح فاز دوم ایستگاه 230 کیلوولت تنکابن

معاون طرح و توسعه برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با اشاره به نصب و راه اندازی ترانس دوم با ظرفیت ۱۲۵ مگاولت آمپر در این پروژه گفت: تأمین برق مستمر و مطمئن، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال غرب مازندران، رفع افت ولتاژ ایستگاه‌های فوق توزیع و مشترکان منطقه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته ناشی از افزایش بار در زمان پیک مصرف و کاهش زمان جابحایی بار و رفع خاموشی پس از حوادث رخ داده در شبکه از جمله اثرات اجرایی این پروژه است.

محمد کاظم حامدی با اشاره به بهره برداری از فاز نخست این پروژه با حضور وزیر نیرو و تأثیر بسزای آن در تأمین برق منطقه، افزود: در فاز دوم این پروژه ترانس دوم ۱۲۵ مگاولت آمپر اضافه شده تا تابستان سال آینده در منطقه خاموشی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به دلیل اینکه این پست را نداشتیم عموماً خطوط ۶۳ کیلوولت ما در مدار بود که باعث افت ولتاژ می‌شد و با بهره برداری از این پست، چهار خط خروجی به‌سمت رامسر و تنکابن احداث شده که سبب رفع افت ولتاژ می‌شود.

حامدی اضافه کرد: به منظور استفاده مفید از فضای فیزیکی موجود خط چهار مداره باندل را در نظر گرفتیم و ظرفیت آن را با باندل کردن، هشت برابر کردیم. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با افتتاح فاز دوم ایستگاه برق، این منطقه طی ۱۰ سال آینده با مشکل کمبود برق یا افت ولتاژ مواجه نشود.