Written by on

اعلام ظرفیت نیروگاه‌های کشور

در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور به حدود ۸۰ هزار و ۵۳ مگاوات رسیده است که در این بین واحدهای گازی با ۲۵ هزار و ۳۵۵ مگاوات، بیشترین ظرفیت (۳۱.۶۷ درصد) نصب شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
هم اکنون ۲۹.۳۴ درصد نیروگاه‌های کشور مربوط به واحدهای سیکل ترکیبی است که حدود ۲۳ هزار و ۴۸۶ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی نیز ۱۹.۷۷ درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در میان سه بخشی قرار گرفته که بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را دارند.

در حال حاضر ظرفیت واحدهای برق آبی نیز به ۱۱ هزار و ۹۳۸ مگاوات رسیده است و سهم ۱۴.۹۱ درصدی را در بین کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور در اختیار دارند. همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراکنده (شامل ۲۵۳ MW خود تأمین) به یک هزار و ۳۳۵ مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های اتمی نیز به یک هزار و ۲۰ مگاوات رسیده است که از این حیث واحدهای یاد شده هر کدام حدود یک درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور هم به حدود ۶۶۰ مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی (دیزل ژنراتورها) نیز به حدود ۴۳۹ مگاوات رسیده است. بر این اساس هم اکنون ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه نخست منطقه و جایگاه چهاردهم را در جهان دارد.