استانداردهای ژنراتور

استانداردهای ژنراتور

استانداردهای ژنراتور

ژنراتورها معمولاً بوسیله استانداردهای بین‌المللی مشابهی طراحی، تولید و مورد آزمون قرار می‌گیرند که معتبرترین این استانداردها عبارتند از:

 • Bs5000
 • IEc34
 • Bst999
 • ADEo530

اما عناوین کلی ذیل می‌تواند بطور خلاصه مورد توجه قرار گیرد.

ژنراتور باید بطور مستقیم یا قابل انعطاف به چرخ طیار موتور کوپله شده و برای کار با موتور دیزل مناسب باشد.

ژنراتور باید دارای مشخصات زیر باشد:

 • قدرت خروجی اسمی مطابق نقشه‌های تفضیلی
 • ضریب قدرت  ۸/۰ تأخیر فاز
 • ولتاژ خروجی زیر بار  ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • فرکانس  ۵۰ سیکل در ثانیه
 • حداکثر درجه حرارت ژنراتور  ۴۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر درجه حرارت محیط  ۵۰ درجه سانتیگراد
 • فاصله زمانی اتصال کوتاه  ۳ ثانیه
 • حداکثر مقدار هارمونیک  ۵ درصد
 • اضافه بار  ۱۰ درجه برای یک ساعت در هر ۱۲ ساعت کار دستگاه
 • ژنراتور در سرعت % ۱۲۵ سرعت نامی خود دارای کارکرد مطمئن و ایمن باشد.
 • ژنراتور باید مجهز به رگولاتور ولتاژ تمام اتوماتیک با تنظیم ۵/۲ ± درصد از حالت بدون بار تا بار کامل و دارای رگولاتور دستی با تنظیم ولتاژ ۵ ± درصد در مواقع لزوم با ظرفیت استارت ۵/۱ برابر جریان نامی باشد.
 • ژنراتور می‌بایست بدون ذغال و با تحریک کننده اتوماتیک باشد و همچنین بهتر است مجهز به سیستم‌های ضد پارازیت رادیویی، ضد رطوبت و ضد گرد و غبار باشد.
 • ژنراتور باید جریان بار کامل را بطور مداوم و تحت ولتاژ نامی و فرکانس نامی تأمین نماید.
 • ایزولاسیون روتور کلاس F و ایزولاسیون استاتور کلاس B باشد.
 • سیم ارت باید مستقیماً به سیم اتصال به زمین در تابلو کنترل متصل شود.


چاپ   ایمیل