Written by on

اتحادیه اروپا خواهان دریافت برق با ظرفیت 5 هزار مگاوات

پارسا رئیس فدراسیون صادرات انرژی گفت: اتحادیه اروپا خواهان دریافت برق با ظرفیت ۵ هزار مگاوات از طریق گرجستان و اوکراین است، اما بخش خصوصی امکان صادرات برق را ندارد و نمی‌تواند به این پروژه‌ها ورود کند. از سویی دیگر ایران ۱۱ برابر متوسط مصرف جهانی، گاز و ۳ برابر متوسط مصرف جهانی برق مصرف می‌کند و ۱۳ برابر متوسط کشورهای جهان منابع زیر زمینی دارد، اما معادل آمریکا صدور نیروی انسانی متخصص داخلی را در کارنامه دارد. نیرویی که با استفاده از خلاقیت و توانمندی‌های آن می‌تواند تحول قابل توجهی در بخش انرژی ایجاد کرد.

پارسا گفت: اگر اقدام به ساخت یا خرید پالایشگاه در سایر کشورها با اولویت کشورهای منطقه کرده بودیم، امروز صادرات نفت برای ایران تحریم محسوب نمی‌شد و دارای درآمد با ارزش افزوده بالاتر به صورت تضمینی بودیم.