آکواریوم بندر انزلی

Previous Next
نام پروژه: پروژه آکواریوم بندر انزلی
مکان پروژه: بندر انزلی
مدل دستگاه: AP 900
تعداد : دو دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۶

آکواریوم بندر انزلی

از این پس آکواریوم بندر انزلی نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز ۹۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل