Written by on

آکسا برای ششمین سال متوالی فروشنده برتر دوسان شد

کمپانی آکسا این غول بزرگ در صنعت تولید برق بار دیگر خود را به عنوان یکی از ۵ کمپانی برتر در صنعت ژنراتور ثابت کرد. لازم به ذکر است این کمپانی برای ششمین سال متوالی به این مهم دست یافته است.