آکسا برای ششمین سال متوالی فروشنده برتر دوسان شد

آکسا برای ششمین سال متوالی فروشنده برتر دوسان شد

آکسا برای ششمین سال متوالی فروشنده برتر دوسان شد

کمپانی آکسا این غول بزرگ در صنعت تولید برق بار دیگر خود را به عنوان یکی از ۵ کمپانی برتر در صنعت ژنراتور ثابت کرد. لازم به ذکر است این کمپانی برای ششمین سال متوالی به این مهم دست یافته است.


چاپ   ایمیل