Written by on

آموزش PLC - جلسه هفتم

انتخاب ورودی‌های دیجیتال

انتخاب ورودی‌های دیجیتال بر اساس تعداد و مقدار ولتاژ حسگرهای (sensor) دیجیتالی و تعداد کلیدهای موجود در Plant انتخاب می‌شوند. پارامترهای عمومی برای انتخاب یک ماژول ورودی دیجیتال شامل موارد زیر است:

  • مقدار ولتاژ ورودی
  • نوع جداسازی

ورودی‌های دیجیتال با ساختار ماژولار معمولاً در گروه‌های ۸ تایی، ۱۶ تایی و یا ۳۲ تایی ارائه می‌شوند.