Written by on

آموزش PLC - جلسه دوم

انتخاب PLC

برای انتخاب تجهیزات یک PLC به منظور استفاده در یک پروژه، لازم است به موارد زیر توجه شود:

  • مکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در پروژه
  • قابلیت اطمینان
  • طول عمر
  • دسترسی به پشتیبان
  • قیمت

تفاوت کلی PLC های سازنده‌های مختلف

توانایی‌های PLC های سازندگان مختلف، برای اجرای کارهای عمومی مشابه هستند. تفاوت آنها در پاسخ به حجم حافظه، سرعت پردازش، تعداد ورودی خروجی، قابلیت داشتن سخت افزار و نرم افزار برای اجرای امور خاص و پاسخ دهی در شرایط و محیط‌های خاص است.
اگر ما با یکی از PLC های یک سازنده آشنا شویم به آسانی با کمی تلاش می‌توانیم PLC های دیگر سازندگان را هم بکار بگیریم.